สถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน

สิ่งแวดล้อม
March 26, 2022 0 Comments

เมื่อหมดฝนก็เริ่มต้นเข้าสู่ฤดูหนาว เป็นฤดูกาลที่มีทั้งความสวยงามและโรแมนติก แต่ความสวยงามเหล่านี้ก็มาพร้อมกับปัญหาของไฟป่าและหมอกควัน โดยเฉพาะในพื้นที่ป่าและชนบท ที่มีการรณรงค์ ประกาศเตือน และประชุมหารือเพื่อลดปัญหาเหล่านี้ในทุกปี แต่ก็ไม่เกิดผล เพราะค่าฝุ่นมลพิษในอากาศยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่องทุกปี สุขภาพของผู้คนที่อยู่กับสภาพอากาศแบบนี้ก็แย่ลงเรื่อยๆ 

ไฟป่า (Wild Fire) คือ ไฟที่เกิดขึ้นแล้วลุกลามไปได้โดยปราศจากการควบคุมไฟป่า ซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการดำรงชีวิตของมนุษย์ ไฟป่าที่เกิดขึ้นบริเวณภูขาจะมีความรุนแรงและขยายพื้นที่ได้เร็วกว่าพื้นราบ โดยปัจจัยที่ทำให้เกิดไฟป่ามีดังนี้

  1. เกิดจากธรรมชาติ เช่นฟ้าผ่า กิ่งไม้เสียดสีกัน ภูเขาไฟระเบิด ก้อนหินกระทบกัน แสงแดดตกกระทบผลึกหิน แสงแดดส่องผ่านหยดน้ำ ปฏิกิริยาเคมีในดินป่าพรุ การลุกไหม้ในตัวเองของสิ่งมีชีวิต (Spontaneous Combustion) เช่นในช่วงฤดูแล้ง ที่ต้นไม้มีความแห้งเฉา ซึ่งเมื่อเกิดลมจึงทำให้เกิดการเสียดสีกันจนเกิดเป็นไฟ ซึ่งสามารถลุกลามได้ไวเนื่องจากสภาพป่ามีความแห้งแล้ง 
  2. สาเหตุจากการกระทำของมนุษย์ กิจกรรมของมนุษย์ในปัจจุบันถือได้ว่าเบียดเบียนธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างหนัก อยากกรณีของไฟป่า ด้วยการทำกิจกรรมทางการเกษตรก็เป็นผลให้เกิดไฟป่าได้ เช่น  เผาไร่เพื่อกำจัดวัชพืชหรือเศษซากพืชที่เหลืออยู่ภายหลังการเก็บเกี่ยว ทั้งนี้เพื่อเตรียมพื้นที่เพาะปลูกในรอบต่อไป ทั้งนี้โดยปราศจากการทำแนวกันไฟและปราศจากการควบคุม ไฟจึงลามเข้าป่าที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง หรือการ เก็บหาของป่า เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดไฟป่ามากที่สุด การเก็บหาของป่าส่วนใหญ่ได้แก่ ไข่มดแดง เห็ด ใบตองตึง ไม้ไผ่ น้ำผึ้ง ผักหวาน และไม้ฟืน การจุดไฟส่วนใหญ่เพื่อให้พื้นป่าโล่ง เดินสะดวก หรือให้แสงสว่างในระหว่างการเดินทางผ่านป่าในเวลากลางคืน หรือจุดเพื่อกระตุ้นการงอกของเห็ด หรือกระตุ้นการแตกใบใหม่ของผักหวานและใบตองตึง หรือจุดเพื่อไล่ตัวมดแดงออกจากรัง รมควันไล่ผึ้ง หรือไล่แมลงต่างๆ ในขณะที่อยู่ในป่า 

สิ่งต่อจากการเกิดไฟป่าก็คือปัญหาของหมอกควัน ก่อให้เกิดผลกระทบทางด้านสภาวะอากาศเป็นพิษ ทำลายสุขภาพของคน เกิดทัศนวิสัยไม่ดีต่อการบิน บางครั้งเครื่องบินไม่สามารถบินขึ้นหรือลงจอดได้ ส่งผลให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจ และสูญเสียสภาพความสวยงามตามธรรมชาติ ไม่เหมาะสำหรับท่องเที่ยวอีกต่อไป อีกทั้งยังทำให้วิถีชีวิตของคนเปลี่ยนไป จากการสูดอากาศที่บริสุทธิ์จะต้องสวมหน้ากากเพื่อป้องกันฝุ่นที่จะเข้าไปทำลายระบบทางเดินหายใจด้วย