สถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน

สิ่งแวดล้อม
March 26, 2022 0 Comments

เมื่อหมดฝนก็เริ่มต้นเข้าสู่ฤดูหนาว เป็นฤดูกาลที่มีทั้งความสวยงามและโรแมนติก แต่ความสวยงามเหล่านี้ก็มาพร้อมกับปัญหาของไฟป่าและหมอกควัน โดยเฉพาะในพื้นที่ป่าและชนบท ที่มีการรณรงค์ ประกาศเตือน และประชุมหารือเพื่อลดปัญหาเหล่านี้ในทุกปี แต่ก็ไม่เกิดผล เพราะค่าฝุ่นมลพิษในอากาศยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่องทุกปี สุขภาพของผู้คนที่อยู่กับสภาพอากาศแบบนี้ก็แย่ลงเรื่อยๆ  ไฟป่า (Wild Fire) คือ ไฟที่เกิดขึ้นแล้วลุกลามไปได้โดยปราศจากการควบคุมไฟป่า ซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการดำรงชีวิตของมนุษย์ ไฟป่าที่เกิดขึ้นบริเวณภูขาจะมีความรุนแรงและขยายพื้นที่ได้เร็วกว่าพื้นราบ โดยปัจจัยที่ทำให้เกิดไฟป่ามีดังนี้ เกิดจากธรรมชาติ เช่นฟ้าผ่า กิ่งไม้เสียดสีกัน ภูเขาไฟระเบิด ก้อนหินกระทบกัน แสงแดดตกกระทบผลึกหิน แสงแดดส่องผ่านหยดน้ำ ปฏิกิริยาเคมีในดินป่าพรุ การลุกไหม้ในตัวเองของสิ่งมีชีวิต (Spontaneous Combustion) เช่นในช่วงฤดูแล้ง ที่ต้นไม้มีความแห้งเฉา ซึ่งเมื่อเกิดลมจึงทำให้เกิดการเสียดสีกันจนเกิดเป็นไฟ ซึ่งสามารถลุกลามได้ไวเนื่องจากสภาพป่ามีความแห้งแล้ง  สาเหตุจากการกระทำของมนุษย์ กิจกรรมของมนุษย์ในปัจจุบันถือได้ว่าเบียดเบียนธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างหนัก อยากกรณีของไฟป่า ด้วยการทำกิจกรรมทางการเกษตรก็เป็นผลให้เกิดไฟป่าได้ เช่น  เผาไร่เพื่อกำจัดวัชพืชหรือเศษซากพืชที่เหลืออยู่ภายหลังการเก็บเกี่ยว ทั้งนี้เพื่อเตรียมพื้นที่เพาะปลูกในรอบต่อไป ทั้งนี้โดยปราศจากการทำแนวกันไฟและปราศจากการควบคุม ไฟจึงลามเข้าป่าที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง หรือการ เก็บหาของป่า เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดไฟป่ามากที่สุด การเก็บหาของป่าส่วนใหญ่ได้แก่ ไข่มดแดง เห็ด ใบตองตึง ไม้ไผ่ น้ำผึ้ง ผักหวาน และไม้ฟืน การจุดไฟส่วนใหญ่เพื่อให้พื้นป่าโล่ง เดินสะดวก …

สิ่งแวดล้อมที่ไม่มีขยะเป็นสิ่งที่สวยงาม

สิ่งแวดล้อม
February 23, 2022 0 Comments

ธรรมชาติเป็นสิ่งที่สวยงามใครๆก็อยากที่จะสัมผัสกับธรรมชาติด้วยกันทั้งนั้น ทุกอย่างในเรื่องของธรรมชาตินั้นเป็นสิ่งที่สวยงาม เราเองจึงควรที่จะต้องให้ความสนใจกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมให้มากๆเพราะว่าถ้าสิ่งแวดล้อมไม่มีขยะนั้นเป็นสิ่งที่สวยงามอย่างที่สุดด้วย  หากเราไปทะเลถ้าเราเห็นมีขยะนั้นเราเองก็จะต้องอย่ามองข้ามเก็บเล็กเก็บน้อยเท่านี้ก็จะช่วยทำให้เรานั้นได้เจอกับธรรมชาติที่งดงามที่เราจะหาจากที่ไหนไม่ได้ นอกจากเราจะหาด้วยตัวเราเองด้วย อันนี้จึงเป็นเรื่องหนึ่งที่เราเองก็ควรที่จะต้องให้ความสนใจกันมากๆด้วย เรื่องของปลาสวยๆนั้นเราสามารถที่จะหาเลือกดูได้ในทะเลที่มีความใส อาจจะเป็นภาคใต้ก็ได้อีกด้วย ทุกๆอย่างในตอนนี้นั้นเป็นเรื่องที่ดีที่เราเองก็ควรที่จะสนใจในธรรมชาติให้มากๆด้วยเพราะถ้าเรารักษาสิ่งแวดล้อมหรือช่วยกันปลูกช่วยกันอนุรักษ์ในสิ่งแวดล้อมแล้วนั้นก็จะช่วยทำให้เราเองได้เห็นอะไรที่ดูสวยงามที่หาจากที่ไหนไม่ได้ด้วย ทุกๆอย่างนั้นในเรื่องของสิ่งแวดล้อมก็เป็นสิ่งที่หลายๆคนก็อยากที่จะเห็นอยากที่จะให้ความสนใจกันอย่างยิ่งด้วย เนื่องจากว่าการที่เรามีสิ่งแวดล้อมที่ดีจะทำให้ระบบนิเวศของเรานั้นก็มีเรื่องที่ดียิ่งขึ้นอีกด้วย เราเองจึงควรที่จะต้องให้ความสำคัญอย่างที่สุดกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยเช่นกัน ในตอนนี้มีสิ่งแวดล้อมที่เราสามารถที่จะเดินดูธรรมชาติได้อย่างมากมายอย่างเช่นบางปู สมุทรปราการก็จะมีระบบนิเวศที่มากมายให้เราได้เดินดูว่าต้นไม้ที่เราปลูกนั้นเป็นต้นอะไรที่ทนกับป่าชายเลนและธรรมชาติ ทุกสิ่งทุกอย่างในตอนนี้เป็นเรื่องที่ดีและเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมากที่เราเองก็ควรที่จะต้องลองศึกษาดูแล้วเราเองก็จะได้รักในธรรมชาติที่มากยิ่งขึ้นด้วย สิ่งต่างๆในตอนนี้เป็นเรื่องที่ดีที่เราเองก็จะต้องมองให้เห็นถึงความสำคัญ ยิ่งถ้าเราให้ความสนใจและให้ความสำคัญมากเท่าไหร่ก็จะเป็นเรื่องที่ดีที่จะยิ่งทำให้เราได้มีใจและรู้สึกว่าเราเองก็จะรักในธรรมชาติอีกด้วยเช่นกัน สิ่งเหล่านี้จึงเป็นเรื่องที่ดีที่จะช่วยทำให้เราได้เข้าถึงธรรมชาติและก็รักในธรรมชาติอีกด้วย เรื่องของสิ่งแวดล้อมในตอนนี้จึงเป็นเรื่องที่ดีอย่างที่สุดเพื่อที่จะทำให้เรานั้นได้เข้าใจว่าธรรมชาติก็ต้องการความสะอาดและต้องการพื้นที่ในการหายใจบ้างนั่นเอง ถ้ามีเศษขยะนั้นก็จะทำให้เป็นพิษต่อต้นไม้ได้ เราเองจึงควรที่จะต้องให้ความสนใจและใส่ใจให้มากที่สุดเพื่อตัวเราเองและเพื่อคนอื่นๆจะได้เจอกับธรรมชาติที่สวยงามด้วย

สภาพแวดล้อมเป็นสิ่งที่สำคัญกับการดำรงชีวิต

สิ่งแวดล้อม
January 30, 2022 0 Comments

ในปัจจุบันนี้เรื่องของสภาพแวดล้อมนั้นก็เป็นเรื่องหนึ่งที่สำคัญและจำเป็นกับเราอย่างมากที่สุดเลย ในตอนนี้ทุกๆอย่างนั้นคือเรื่องที่สำคัญที่เราเองก็ควรที่จะต้องให้ความสนใจด้วย เนื่องจากว่าสภาพแวดล้อมนั้นเป็นเรื่องที่เราเองก็จะต้องอย่ามองข้ามเพราะยิ่งเรามีสภาพแวดล้อมที่ดีเท่าไหร่ก็จะยิ่งสำคัญกับเราอีกเช่นกันด้วย ทุกๆอย่างในเรื่องของสภาพแวดล้อมนั้นเป็นเรื่องที่ดีอย่างยิ่ง เราเองจึงควรที่จะต้องรู้จักที่จะใส่ใจในเรื่องของสภาพแวดล้อมให้มากๆด้วย ถ้าหาก เรารู้จักที่จะใส่ใจนั้นก็จะเป็นเรื่องที่ดีที่จะช่วยทำให้เรานั้นได้ดำรงชีวิตได้อย่างดีแล้วก็มีความสุขเพราะว่าสิ่งแวดล้อมดีนั้นก็จะช่วยทำให้เราได้มีความสุขอีกด้วย ตอนนี้หลายๆคนก็มักที่จะมองข้ามไปด้วยกันทั้งนั้นเพราะว่ามองว่าสิ่งแวดล้อมนั้นไม่สำคัญ เราเองจึงควรที่จะต้องให้ความสนใจกันอย่างที่สุดด้วย ทุกๆอย่างในเรื่องของสภาพแวดล้อมนั้นเราเองจะต้องช่วยกันที่จะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้มีความร่มรื่นมากยิ่งขึ้นไปด้วย หลายๆอย่างนั้นสภาพแวดล้อมก็เป็นเรื่องที่เราเองก็จะมองข้ามผ่านไปไม่ได้เลย เพราะสภาพแวดล้อมดีจะช่วยทำให้สุขภาพจิตของเราก็ดีขึ้นไปอีกเช่นกัน สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่เราเองไม่ยอมมองข้ามกันไป เราเองจะต้องเป็นคนที่รู้จักนำคนอื่นให้มาร่วมกันทำดีเพื่อสิ่งแวดล้อมเพราะว่าสิ่งแวดล้อมนั้นเป็นของทุกคนไม่ได้เป็นของเราคนเดียว เรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่เราเองก็จะมองข้ามไปไม่ได้เลย ทุกอย่างในตอนนี้จึงเป็นเรื่องที่เราเองก็จะต้องให้ความสนใจกันอย่างที่สุดเพราะถ้าหากบ้านเรามีธรรมชาติที่สวยงามแล้วนั้นก็จะเป็นสิ่งที่ดีที่จะช่วยให้เราได้เห็นอะไรใหม่ๆและมีการแปลกตาอย่างที่สุดด้วย เรื่องแบบนี้จึงเป็นเรื่องที่ดีกับเราอย่างที่สุดที่จะต้องเลือกอะไรที่ดีๆเพื่อให้เข้ากับสภาพแวดล้อมของเราเองอย่างที่สุด หลายๆคนก็อยากที่จะให้สภาพแวดล้อมของเรานั้นเจอแต่เรื่องที่ดีๆยิ่งขึ้นเพราะว่าถ้าธรรมชาติดีหรือสภาพแวดล้อมดีนั้นก็จะเป็นสิ่งที่ดีที่จะช่วยให้เรานั้นได้ดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขอีกเช่นกันด้วย ทุกๆอย่างในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนั้นเป็นเรื่องที่จำเป็นเพราะถ้าสภาพแวดล้อมดีนั้นก็จะช่วยทำให้เราเองก็อยากที่จะเที่ยวกับธรรมชาติแล้วธรรมชาติสิ่งแวดล้อมนั้นก็จะเป็นเรื่องที่สวยงามอีกเช่นกันด้วย สิ่งแวดล้อมในตอนนี้จึงเป็นเรื่องหนึ่งที่ดีและสำคัญอย่างมากที่สุดที่เราเองจะมองข้ามไปไม่ได้เพราะถ้าหากเรามองข้ามไปแล้วเราก็อาจจะไม่ได้สัมผัสหรือได้เห็นกับธรรมชาติที่มีความสวยงามอีกด้วย